Online Bildiri Gönderim Sistemi

Online Abstract Sending

BİLDİRİ DÜZELTME / MODIFIED ABSTRACT
Daha önce göndermiş olduğunuz bildirinizde değişiklik yapmak için size verilmiş olan kodu kutucağa girip göndere basınız

If you have previously submitted a notification, please enter the code given to you in the box and send it

YENİ BİLDİRİ GÖNDERİMİ / SENDING AN ABSTRACT
9GQDNFB YENİ BİLDİRİ KODUNUZ / NEW ABSTRACT CODE
Lütfen bu kodu saklayınız, sadece bu bildiriye özel üretilmiştir / Please keep this code, only this notification is specially produced,
Daha sonra bildiride değişiklik yapmak istediğinizde bu koda ihtiyacınız olacaktır / You will need this code later when you want to modify the declaration
Ayrıca bu kod altta belirtmiş olduğunuz mail adresinize gönderilecektir / In addition, this code will be sent to the email address you specified below
Eğer mailin size ulaşmadığını düşünüyorsanız SPAM veya JUNK kutularınızada bakınız / If you think the mail does not reach you, look in your SPAM or JUNK boxes
* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz / Please fill the blank
İsim ve Soyisim / Name and surname*
Kurum / Institution *
E-mail *
Cep Tel. / Cell. Phone*
Yazarlar ve Kurumları / Authors and Institutions*
* Lütfen ünvan/title yazmayınız.
Yazarlar
Authors
Sorumlu Yazar
Corresponding author
Ad / Name Soyad / Surname Kurum / Institution Kurum (ENG)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bildiri Şekli
Bildiri Başlığı / Title
Anahtar Kelimeler / Keywords (Max. 5)
(Max. 5 adet, virgülle ayrılmış olarak giriniz)
Bildiri Başlığı (ENG)
Anahtar Kelimeler (ENG) / Keywords (Max. 5)
(Max. 5 adet, virgülle ayrılmış olarak giriniz)
Bildiri Türü / Type

Bildiri / Abstract


AMAÇ /
Aim :
OLGUNUN TANIMLANMASI / Case Description:
YÖNTEM / Method:
DERLEME / Compilation:
BULGULAR / Results:
SONUÇ / Conclusion:


Lütfen dikkat: En fazla 350 kelime gönderebilirsiniz! / Please note: You can submit up to 350 words!

Bildiri (ENG)


AMAÇ / Aim (ENG):
YÖNTEM / Method(ENG):

OLGUNUN TANIMLANMASI / Case Description (ENG):
DERLEME / Compilation:
BULGULAR / Results (ENG):
SONUÇ / Conclusion (ENG):


Lütfen dikkat: En fazla 350 kelime gönderebilirsiniz! / Please note: You can submit up to 350 words!